Posted on

Сенсато за професионални пчелари

Като професионални пчелари, знаете че най- важната единица и всъщност пчелният организъм- това е пчелното кълбо. Със Сенсато можете да следите следните характерискит на пчелното кълбо позиция, температура, размер и промяната на тези параметри във времето.

Вземете например пролетното изравняване по сила на семействата. Как го правите в момента? Отваряте всеки кошер един по един и преценявате, кои са силните, кои са слабите и премествате пчели и пило от едните в другите. Сега си представете, че отивате с готова информация на пчелина и знаете точно колко рамки с пило и пчели има във всеки един кошер. Това е само един малък пример за силата на информацията, която дава Сенсато.

В следствие на тази информация пчеларят може да:

 1. Прецени , кои кошери са приоритетни за обслужване и кои могат да изчакат.
 2. Планира дейности на пчелина преди да го е посетил
 3. Възложи работа на по- малко опитен пчелар
 4. Проследи за нормалното развитие на всички кошери, ако има отклонения, от кога и как са се получили
 5. Се информира има ли опасност от роене
 6. Кога трябва да се разширява/стеснява пчелното семейство
 7. Снася ли нормално пчелната майка
 8. Оплодила ли се е новата пчелна майка
 9. Зимува ли добре пчелното кълбо (това директно намалява зимната смъртност поради пчеларски грешки)
 10. Проследи развитието на пчелното семейство и да го сравни с останалите кошери
 11. Получи аларми за определени състояния на пчелите
 12. Получи помощ от друг опитен пчелар дистанционно

Всичко това ще ви отвори нови хоризонти на планиране на времето и дейностите, както и ще позволи да изградите повече, но по- малки пчелини, за да няма струпване на едно място на много пчелни семейства, което е предпоставка за недостатъчно приток на нектар и разпространение на болести.

Оставаме на разположение за повече информация.