Posted on

Екип и философия

В основата на Сенсато стойм 4 човека. Ние сме инженери в различни области и разбира се и четиримата сме пчелари.

Първият прототип на системата е създаден от Иван Георгиев и Петър Петров през 2016 година. След това системата претърпява много промени, докато достигне до крайния си вариант. Александър Тодоров и Кирил Милошев се присъединяват към Сенсато през 2021 година и допринасят за появата на финалния продукт, готов да бъде споделен с пчеларите по света. Сенсато е технология очакваща патент съвсем скоро.

Философията на Сенсато

Ние поставяме с центъра връзката между човека и пчелите. Целта на Сенсато е да задълбочи тази връзка, като даде възможност на пчеларя да опознае цикъла на развитие на пчелното семейство с още по- големи детайли. Активно промотираме пчеларството.

Сенсато помага на хоби пчеларите да натрупат знания по- бързо и предодвратяваме най- често срещаните пчеларски грешки. Помагаме и на професионалистите да отглеждат повече пчелни семейства с по- малко усилия, като с това допринасят за био разнообразието в региона си.

Ние отглеждаме пчелите си по методите Сенсато, които превъзхождат стандартите за био производство и се приближават до естественото развитие на пчелите. Най- важният аспект в нашия метод е правилното разположение на пчелните кошери, тоест без пренаселване на даден регион. Когато няма пренаселване, болестите по пчелите са много по- малко, пашата е достатъчна и не е нужно допълнително подхранване. Системата Сенсато от своя страна спомага за това да не притесняваме пчелите излишно и да се включваме, като пчелари, само тогава, когато има наистина нужда. През останалото време задоволяваме любопитството си правейки сравнителни анализи между отделните кошери, чрез софтуера Сенсато. Това ни дава възможност да реагираме на развитието на пчелните семейства по най- добрия и навременен начин. Така имаме едни щастливи пчели и още по- щастливи пчелари.