Posted on

Дигиталното пчеларство ни дава възможности

Пчеларството се е променяло много пъти през годините от древен Египет и техните продълговати глинени кошери, през тръвните и до откриването на разборния кошер и центрофугата през 19-ти век (което не е чак толкова отдавна).

Коя е следващата стъпка в пчеларството? Дигитализацията му разбира се. За новото поколение пчелари това е нещо естествено- да имат поглед в кошерите си 24 часа в денонощието през мобилния телефон.

В следствие на получените от Сенсато данни, пчеларят може да:

 1. Прецени , кои кошери са приоритетни за обслужване и кои
  могат да изчакат.
 2. Планира дейности на пчелина преди да го е посетил
 3. Възложи работа на по- малко опитен пчелар
 4. Проследи за нормалното развитие на всички кошери, ако има отклонения, от кога и как са се получили
 5. Снася ли нормално пчелната майка
 6. Оплодила ли се е новата пчелна майка
 7. Зимува ли добре пчелното кълбо (това директно намалява зимната смъртност поради пчеларски грешки)
 8. Проследи развитието на пчелното семейство и да го сравни с останалите кошери
 9. Получи аларми за определени състояния на пчелите
 10. Получи помощ от друг опитен пчелар дистанционно