Posted on

Сенсато- почувствай пчелите

Сенсато генерира термокартина на пчелното семейство, която може да наблюдавате от вашия мобилен телефон или компютър. Чрез тази информация пчеларят проследява във времето позицията, размера и температурата на пчелното кълбо. Това е най- важната информация за състоянието на пчелите.

Всеки пчелар знае, че пчелите в едно пчелно семейство образуват пчелното кълбо. Всъщност се счита, че пчелното семейство представлява един огранизъм. ВАЖНО- на снимката може да видите много добър пример, как изглежда пчелното кълбо. То има кълбовидна форма (на снимката виждате кълбото в разрез) образувана от пчелите върху рамките в кошера. През зимата кълбото е формирано от 10 000 до 20 000 пчели, докато през пролетта и лятото кълбото може да нарастне до 50-60 000 пчели. През зимата кълбото е много гъсто, пчелите се притискат една в друга, за да затоплят центъра му до 32 0C , а в периферията му температурата е около 0 0C